Новини

Общо събрание на НАДРБ

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание, на 10 май 2019 год. от 11.00 часа в гр. София,…
Read more

Проект DareNet

Националната Асоциация на Доброволците вече официално е част от международната DareNet мрежа като едновременно е и национална точка за контакт от българска страна. Мрежата се игражда по проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, който е определен като приоритетен в Европейската…
Read more

Конкурс за 2018 г. – Обявяване на резултати

Тазгодишният конкурс за „Доброволни пожарникари и спасители” приключи! Категориите, в които можехте да участвате бяха 3: “Награда на публиката 2018” “Доброволно формирование на 2018” “Личност на 2018” За първата категория „Награда на публиката“, беше проведено оспорвано и динамично гласуване на…
Read more

На 27, 28 и 29 ноември, 2018 г. в град Тутракан се състоя работна среща по проект “Съвместно доброволчество за по-безопасен живот” ROBG-332, програма Interreg V-A Румения България, в който партньор е и НАДРБ

Целта на проекта е подобряване на готовността на местните звена за доброволно реагиране и усъвършенстване на тяхната координация и ефективна реакция в случай на бедствие в трансграничния регион. Предмет на проекта са: анализ на риска в региона, разработване на програма…
Read more

Демонстрация 5 декември

По случай Международния ден на доброволния труд – 5 декември, ученици от СПГЕ „Джон Атанасов“ демонстрираха пред свои връстници и съученици придобитите знания и умения в пожарникарската професия. Учениците са част от първия Младежки доброволен отряд в страната, създаден под…
Read more

На 27.07.2018 г. се проведе заседание на на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, като бяха разгледани възможностите за подобряване съвместната дейност на НАДРБ с НПО и възможностите за финансиране.

                   Заседанието на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” се проведе на 27.07.2018 година в гр. София, ул. Никола Габровски № 30 от 14.00 часа, акцент бе…
Read more

Проект “Съвместно доброволчество за по-безопасен живот”

Национална асоциация на доброволците в Република България, съвместно с община Тутракан и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи спечели проект „СЪВМЕСТНОТО ДОБРОВОЛСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Споразумението вече е подписано и започва фактическото изпълнение…
Read more

„Национална среща на доброволните формирования“

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР организират „Национална среща на доброволните формирования“. Мероприятието ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) в Националния учебен център на…
Read more

Общо събрание НАДРБ

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание, на 18 май 2017 год. от 11 часа в гр. София,…
Read more