За нас

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. Регистрирано е с решение № 1/3.12.2014 г. на Софийски градски съд.