Управителен съвет

 1. Председател:
  • Иван Атанасов Видоловски – доброволец в Доброволно формирование към община Радомир, област Перник
 2. Заместник-председател:
  • Трифон Ганчев Гидиков – доброволец в Доброволно формирование към община Карлово, област Пловдив
  • Боян Георгиев Аврамов – ръководител на Доброволно формирование СОДИС към община Вълчедръм, област Монтана
 3. Членове:
  • Благой Любенов Тошев – ръководител на Доброволно формирование към Столична община
  • Илиян Борисов Страшимиров – ръководител на Доброволно формирование към община Брегово, област Видин
  • Георги Петров Влайков – ръководител на Доброволно Формирование „Пловдив -112“ към община Пловдив, област Пловдив
  • Виктор Бойков Тонев – представител на Мобилна спасителна служба – Офроуд
  • Костадин Илиев Чифлигаров – представител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
  • доц. д-р инж. Ивайло Петров Симеонов – представител на „Национално сдружение на общините в Република България” – кмет на община Елин Пелин, област София.