Членове

  1. Доброволни формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, регистрирани към общините;
  2. Физически и юридически асоциирани лица (спортни клубове, социални групи и други):
  3. Национално сдружение на общините в Република България;
  4. Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.