Предишна
Следваща

Във Варна бе проведена втора тематична регионална среща, посветена на доброволните формирования

На 14.04.2022 се проведе поредната регионална среща между всички заинтересовани страни в процеса на развитие на доброволните формирования. Тя бе организирана от НАДРБ и областна администрация Варна, а в нея участие взеха:
– Зам.-областният управител на областта г-н Павел Попов;
– Председателят на НАДРБ – Ясен Цветков;
– Ръководителят на ДФ Варна и член на управителния съвет на НАДРБ – инж. Руси Русев;
– Гл.Инспектор Ралица Тодорова – началник на сектор Доброволни формирования към ГД ПБЗН;
– Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна – комисар Тихомир Тотев;
– Кметове и представители на всички общини в областта и други заинтересовани лица;
На срещата беше представена стратегията за развитие на Доборовлните формирования до 2030г, както и плановете за развитие на НАДРБ. Обсъдени бяха спецификите и трудностите пред развитието на доброволните формирования, както и възможностите за участие на доброволци справянето с бежанската вълна.
Не на последно място отправихме покана към общините, които не са наши членове да се присъединят към редиците на НАДРБ. По време на визитата в „морската столица“ посети и Дворецът на културата на културата и спорта, който в момента е център за посрещане на бежанската вълна от Украйна, в който от първия ден помагат на 10 доброволци от ДФ Варна, както и много спонтанни доброволци, привлечени от НАДРБ.