Предишна
Следваща

Представители на НАДРБ и Пожарна безопасност и защита на населението взеха участие в тридневно събитие

Представители на НАДРБ и Пожарна безопасност и защита на населението взеха участие в тридневно събитие, посветено на иновативните решения за повишаване на устойчивостта спрямо наводненията в страните от басейна на река Дунав. Събитието бе организирано от Асоциацията на пожарникарите в Будапеща с работната група за управление на риска от бедствия в рамките на Европейската стратегия за Дунавски регион – приоритетна област „Опазване на околната среда“ и мрежата DAREnet. В рамките на събитието бяха проведени работни заседания на по различни теми, сред които Координация на звената , Механизми за оповестяване, Ранно предупреждение, Работа със социалните мрежи, Организиране на спонтанни доброволци, Операции за спасяване и евакуация по въздух и други, като представители на НАДРБ се включиха като модератори в две от сесиите.
В последния ден групата посети специализирано изложение за противопожарна техника на местни професионални и доброволни служби.
От страна на НАДРБ участие взеха представители на Доброволно формирование за овладяване на бедствия София, Аварийно Спасяване Пловдив, Доброволно формирование Варна и Доброволци Свиленград