Предишна
Следваща

Съвместно обучение

В периодите 10-14.10.22 и 17-21.10.2022 се проведе втори етап от обученията, организирани в рамките на проект ROBG 332 Joint Volunteering for a safer life/ Съвместно доброволчество за по-добър живот, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията бяха проведени в бази на румънската пожарна в гр. Констанца и имаха за цел да надградят придобитите знания и умения от проведените по-рано през годината обучения в с. Белица, общ. Тутракан. В рамките на проекта на българска територия бяха обучени общо 144 български и 72 румънски доброволци, а през втория етап, проведен в Румъния бяха обучени допълнително още 10 български и 10 румънски доброволци. Основната идея на проекта и обученията бе повишаване на оперативната съвместимост и възможностите за взаимопомощ от страна на доброволни формирования в случаи на мащабни бедствия от двете страни на границата.