Предишна
Следваща

ТЪРСЯТ СЕ ДОБРОВОЛЦИ, ГОВОРЕЩИ УКРАИНСКИ ИЛИ РУСКИ

Национална Асоциация на Доброволците в Република България търси доброволци, в допълнение към нейните структури от формални доброволни формирования, които свободно говорят украински език или руски език, и са съгласни да работят на терен, например при посрещане на бежанци или в центрове за настаняване.

(Как може да помогнете)
Давам съгласието си личните ми данни (имейл, име) да бъдат обработвани от страна на администратора Национална асоциация на доброволците в Република България с цел извършване на дейности, свързани с бежанци и извънредната обстановка в Украйна. Информиран/а съм относно правото ми да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните ми данни по всяко време, съобразно чл. 7, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. Повече информация за правата на гражданите във връзка със защитата на лични данни може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_bg