Предишна
Следваща

ТЪРСЯТ СЕ ЛЕКАРИ – ДОБРОВОЛЦИ

УКРАЙНА – Национална Асоциация на Доброволците в Република България търси лекари – доброволци, които говорят украйнски или руски език, и са съгласни при нужда да оказват медицинска помощ на бежанци в населените места, в които практикуват (т.е. да ги приемат в кабинетите си).

 

Давам съгласието си личните ми данни (имейл, име) да бъдат обработвани от страна на администратора Национална асоциация на доброволците в Република България с цел извършване на дейности, свързани с бежанци и извънредната обстановка в Украйна. Информиран/а съм относно правото ми да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните ми данни по всяко време, съобразно чл. 7, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. Повече информация за правата на гражданите във връзка със защитата на лични данни може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_bg