Номинации за конкурс „Доброволец на 2016 г.“

Представяме на Вашето внимание всички получени осем номинации по реда на тяхното постъпване, които отговарят на посочените от нас условия при обявяване на конкурса „Доброволец на 2016 г.“. Номинираните са както следва: Красимир Каракашев – доброволец към ДФ „Пловдив 112”; Димитър Димитров – доброволец към ДФ – Столична община; Росен Спасов – доброволец към ДФ „Пловдив 112”; Борис Вълчанов […]