Представители на НАДРБ и Пожарна безопасност и защита на населението взеха участие в тридневно събитие

Представители на НАДРБ и Пожарна безопасност и защита на населението взеха участие в тридневно събитие, посветено на иновативните решения за повишаване на устойчивостта спрямо наводненията в страните от басейна на река Дунав. Събитието бе организирано от Асоциацията на пожарникарите в Будапеща с работната група за управление на риска от бедствия в рамките на Европейската стратегия […]