Конкурс по проект DareNet

  Като национална точка за контакт на международната експeртна мрежа за намаляване на риска от наводнения DAREnet имаме удоволствието да обявим началото на конкурс за набиране на иновативни идеи и предложения за подобряване на защитата от наводнения в страните от Дунавския басейн. Тематичните области, в които се набират предложения са: • Мерки за защита от […]