Провеждане на състезания за доброволни формирования

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Изграждането и развитието на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации е важна част от системата за пожарна безопасност и защита на населението. За популяризиране на доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия, съвместно с Националната асоциация на доброволците в Република България […]