Предишна
Следваща

Управителен съвет

Д-р Ясен Цветков – Председател

Ясен Цветков

Роден през 1990г в София. Възпитаник на НГДЕК. Ръководител на доброволното формирование за овладяване на бедствия на Столична община с над 10 годишен опит като доброволец. Магистър по Публична администрация от УНСС. Доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство” със специализация в управлението на кризи. Има над 10 научни изследвания, статии и публикации по темата. 

Преподавател в центъра за професионално обучение на НАДРБ. Работи активно с деца и учители. Участва в разработването на инструменти и методология за преподаване  на правилата за безопасност на различни възрастови групи. Работи в неправителствения сектор като координатор на международни проекти, свързани с реакцията при бедствия, младежки инициативи, предприемачество, регионално развитие и други. Работил е като оперативен дежурен в център за управление и координация на извънредни ситуации на Столична община.  

инж. д-р Даниел Панов - зам.-председател

Кмет на община Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България. Даниел Панов е роден на 4 октомври 1967 година в град Велико Търново, България.

Завършва специалност „публична администрация“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и „машинно инженерство“ във ВВОВУ „Васил Левски“.

През февруари 2016 г. бе избран за председател на Управителния съвет на Националното сдружение на българските общини (НСОРБ). Управлява Общината трети мандат, след като спечели местните избори през октомври 2019 г. още на първи тур.

Благой Тошев - зам.-председател

Комисар Красимир Шотаров - Директор на дирекция „Оперативни дейности” при ГДПБЗН-МВР

Старши комисар Красимир Бисеров Шотаров е роден на 23.02.1968 г. в с. Змеица, област Смолян. Завършил е Технически университет – град Пловдив през 1993 г., със специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”. През 2004 година се е дипломирал като магистър по специалност “Публична администрация” във факултет “Сигурност” при Академията на МВР.

Завършил е шестмесечен курс за начална подготовка на офицери във Факултет ПО при ВИПОНД през 1994 г.

В системата на МВР е назначен от 04.10.1993 г. на длъжност инструктор І степен в Общинска противопожарна служба /ОПС/ – Доспат към РПС – Девин при РДВР – Смолян.

За постигнати високи професионални резултати е награждаван неколкократно с “Обявяване на благодарност” от главния секретар на МВР и директора на ГДПБЗН-МВР. Награден е с Почетен знак на МВР – III и ІІ степен и Почетен медал на МВР.

От 03.08.2015 г. с МЗ № 8121К-2354/13.07.2015 г. е временно преназначен на ръководна длъжност директор на дирекция „Оперативни дейности” при Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, със специфично наименование “старши комисар”.

С МЗ № 8121К-616/23.02.2016 г. е назначен на длъжност директор на дирекция „Оперативни дейности” при Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

Трифон Гидиков
Руси Русев – ДФ Варна
Атанас Даков – ръководител на ДФ Пловдив 112
Инж. Иван Видоловски – ДФ Радомир
Стелиян Хараланов – Ръководител на ДФ Белово
Тодор Грозданов – Секретар