Предишна
Следваща

Обучения

ЦПО „Доброволец” към Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” осъществява професионално обучение в две направление – професия „Спасител при бедствия аварии и катастрофи“ и професия „Планински водач“. Дейността на центъра е насочена към осигуряване на качествена професионална подготовка и обучение на доброволци от състава на доброволните формирования. Създадени оптимални условия за професионална подготовка на курсистите (доброволците) в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация, за формиране на знания и професионални умения у курсистите.

  1. ЦПО доброволец предлага:
  • Възможности за гъвкаво обучение, съобразено с нуждите и възможностите на курсистите;
  • Съвременни образователни инструментидигитална платформа за интерактивно обучение, позволяваща дистанционно провеждане на теоретичната подготовка. Прилагат се също методи като симулация, ролеви игри, казуси, дебати, беседи, дискусии и други;
  • Лицензирани преподаватели в цялата страна – можем да организираме обучение във всяко населено място без да се налага курсистите да пътуват;
  • Възможност за обучения извън работно време – организираме обученията така, както е най-удобно за курсистите по всяко време на годината в цялата страна. Учебният процес е гъвкав и динамичен при спазване на всички изисквания и стандарти за качество;
  • Модулно обучение – обученията са разделени на модули Пожарогасителна дейност, Аварийно-спасителна дейност и Първа долекарска помощ.

След завършване на курса доброволците могат пълноценно да участват в акции, свързани с различни бедствия, аварии и катастрофи. За всички курсове се издават удостоверения и сертификати, съобразно нормативните изисквания и след положен изпит по съответния курс.

За повече информация: 0895 47 17 87 – Георги Влайков, директор ЦПО „Доброволец”.  E-mail: cpo-dobrovolec@navrb.bg