Безвъзмездни радиочестоти за доброволните формирования

             На 29.04.2015 г. ще се проведе експертна среща за определяне на диапазон на честота от радиочестотния спектър за граждански нужди за ползване от доброволните формирования. Срещата ще се състои между представители от НАДРБ, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Дирекция „Комуникационни и информационни системи”, Комисия за регулиране на […]