Организиране на дистанционни курсове по защита при бедствия

С писмо на парламентарния секретар на НСОРБ, г-н Благой Станчев, е получена покана за участие в дистанционни курсове по Защита при бедствия, които ще се проведат от Института по е-обучение на Световната банка. Обученията са безплатни. Работен език – английски. Дати на провеждане: от 22 септември до 20 октомври 2015 г., срок на записване до […]