Проведено Общо събрание на „Национална асоциация на доброволците в Р България“

На 28 август 2015 г. се проведе първото редовно Общо събрание на сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАРДБ). На него присъстваха 28 членове  и представители на общини. Официални гости на мероприятието бяха главен комисар Николай Николов – директор на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, старши комисар Красимир Шотаров – […]