Пожароопасният сезон за горските територии настъпи!

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления. Високите температури са основна предпоставка за възникване на горски и полски пожари, а ликвидирането им изисква значителен ресурс от сили и средства, тъй като в не-малка част от случаите обхващат обширни, труднодостъпни територии. В тази връзка, апелираме […]