Проект DareNet

Националната Асоциация на Доброволците вече официално е част от международната DareNet мрежа като едновременно е и национална точка за контакт от българска страна. Мрежата се игражда по проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, който е определен като приоритетен в Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. DareNet е мрежа от специалисти, работещи в областта на […]