Предишна
Следваща

Специализиран курс за обучение по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета”

На вниманието на спасителните структури, доброволните формирования и доброволците в организациите, занимаващи се със спасителна дейност

Център за професионално образование ЦПО – “Доброволец”  към Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, организира специализиран курс за обучение по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета”. Обучението е високоспециализирано, провежда се на две нива и си поставя следните цели:

Завършилите първо ниво трябва да: 

 • познават техниката на единичното въже;
 • познават и използват личните предпазни средства, използвани при височинна работа;
 • познават специализираните средства използвани за обезопасяване и транспортиране на пострадал;
 • евакуират пострадал по пресечен терен;
 • да използват вече изградени въжени системи, включително въжени парапети и тролей;
 • могат да прихванат и спуснат до земята пострадал на единично въже човек;
 • могат да импровизират при повреда или загуба на част от екипировката. Завършилите второ ниво трябва да:
 • познават и използват оборудване използвано за спасителна дейност;
 • запознати са с нормативната база за височинната спасителна работа в структурите на МВР, ПБЗН ;
 • позиционират правилно и използват безопасно спасителна тринога;
 • могат да изградят спасителна система за евакуация;
 • изграждат товарни и осигурителни въжени системи при спускане и извличане;
 • изграждат различни видове полиспасти и познават техните възможности;
 • сменят посоката на движение на товарното въже, от извличане към спускане или обратно;
 • преминават възел на товарно въже при спускане или извличане;
 • организират тролей и пренасят пострадали по него.