Предишна
Следваща

Проект DareNet

Националната Асоциация на Доброволците вече официално е част от международната DareNet мрежа като едновременно е и национална точка за контакт от българска страна. Мрежата се игражда по проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, който е определен като приоритетен в Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион.

DareNet е мрежа от специалисти, работещи в областта на наводненията в района на река Дунав, която постоянно  се развива и бива подпомагана от мултидисциплинарна общност, състояща се от доброволци, професионалисти, учени, представители на бизнеса и много други. 

DareNet мрежата дава възможност за:
– Обмяна на опит и знания на национално и международно ниво;
– Да се идентифицират значителни пропуски в областта на защитата от наводнения;
– Да се превърнат тези пропуски в част от обща стратегия за подобряване на защитата от наводнения в региона на река Дунав;
– Да бъде подпомогнато реализирането на иновативни решения в областта на защитата от наводнения.

Всеки може да бъде полезен. Повече информация може да намерите на официалния сайт на проекта, прикачен по-долу. Всеки, който желае да бъде съпричастен в подобряването на защитата от наводнения е добре дошъл да се присъедини към мрежата като изпълни няколко стъпки, описани на сайта….

http://darenetproject.eu/bg/