Предишна
Следваща

Перспективи пред обучението на доброволци

На 16 декември 2016 г. беше проведен национален семинар на тема „Перспективи пред обучението на доброволци” в гр. София. Участие в него взеха представителите от доброволните формирования, които са наши членове и служители от структурите на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са регистрирани като обучители на доброволци в лицензирания център за професионално обучение „ДОБРОВОЛЕЦ” към НАДРБ.

В хода на семинара, който премина при изключителен интерес, беше представена онлайн платформа за дистанционно обучение на доброволци от доброволните формирования. Идеята е чрез въвеждане на дистанционна форма на обучение на доброволците да се способства за: намаляване времето на отсъствие на доброволеца от работното място и придобиване на определен обем знания преди началото на същинското обучение.

Разработената онлайн платформа вече е на разположение на нашия учебен център като предстои нейното запълване с лекционни материали за различните видове обучения на доброволци. При готовност за използване на онлайн платформата за дистанционното обучение на доброволци ще бъдат уведомени кметовете на всички общини.

Към днешна дата при нужда от обучение на дадено доброволно формирование, същото може да се проведе по места от обучителите ни в удобно за двете страни (обучаеми и обучаващи) време и място. За целта е необходимо да се изпрати заявка до директора на ЦПО „Доброволец” – инж. Иван Видоловски за обучение за даден вид курс, брой и имена доброволците.