Предишна
Следваща

Етичен кодекс на НАДРБ

Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо доброволците и членовете на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“, наричано по-долу „Сдружението“ и се отнасят до:

(а) взаимоотношенията между доброволците, членовете на Сдружението, гражданското общество и гражданите;

(б) взаимоотношенията между доброволците и членовете на Сдружението;

(в) правата и задълженията на доброволците и членовете на Сдружението.

 

Етичният кодекс има за цел:

(а) да определи стандартите за етично поведение, към които доброволците и членовете на Сдружението следва да се придържат;

(б) да развива култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманността, законността, демократичността и зачитането правата на човека;

(в) да подпомогне обучението на доброволците и членовете на Сдружението за постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.

Тук можете да се запознаете със съдържанието на Етичен кодекс на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България.