Предишна
Следваща

Конкурс по проект DareNet

 
Като национална точка за контакт на международната експeртна мрежа за намаляване на риска от наводнения DAREnet имаме удоволствието да обявим началото на конкурс за набиране на иновативни идеи и предложения за подобряване на защитата от наводнения в страните от Дунавския басейн.
Тематичните области, в които се набират предложения са:
• Мерки за защита от наводнения (превенция на риска),
Защита на диги и съоръжения, мониторинг и контрол;
• Водно спасяване и операции с лодки;
• Мерки за хигиена;
• Мерки за сигурност в евакуирани райони;
• Работа в социалните мрежи;
• Отстраняване на затлачвания и завирявания;
• Ранно предупреждение.
Експертна комисия ще оцени предложенията по предварително дефинирани критерии. Авторите на отличените предложения:
– Ще бъдат поканени да представят идеите си на следващия годишен международен форум на практиците, участващи в овладяването на наводнения през Февруари 2022 година;
– Ще получат последваща подкрепа за развитие и разработване на идеята си;
– Ще бъдат потърсени възможности за осигуряване на финансиране за реализиране на идейното предложение.
Очакваме предложения, които ще подпомогнат подобряването на защитата от наводнения, които са изцяло нови или пък допълват вече утвърдени инструменти, които биха могли да послужат като добър пример и бъдат използвани и другаде.
Най-удобният начин за отправяне на предложение е чрез попълване на електронната форма чрез последване на този линк:
Краен срок: 31.12.2021г.