Предишна
Следваща

Съобщение

Уважаеми колеги,

Благодарим Ви за бързата реакция и това, че сигнализирахте за възникналия казус по отношение на публикуваните материали и респективно крайното класиране в конкурса по случай Международния ден на доброволеца. В тази връзка, Ви уведомяваме, че участниците в конкурса са публикували своите снимки и клипове на стената на потребител „Национална Асоциация На Доброволците” и на страница „Национална Асоциация на Доброволците в Република България”, с което участниците не са били при равни условия за крайното класиране и получените от тях резултати могат да бъдат сравнявани единствено в местата, където са били публикувани. Поради това, крайният резултат е следния:

Видеоклипът с най-много брой „like”, от двадесет и един качени клипове/снимки на потребител „Национална Асоциация На Доброволците”, е на доброволно формирование към община Брегово.

Видеоклипът с най-много брой „like”, от девет качени клипове/снимки на страница „Национална Асоциация на Доброволците в Република България”, е на доброволно формирование „ЕТРОПОЛЕ”.

НАДРБ е администратор на цитирания потребител и на страницата в социалната мрежа фейсбук, поради което постигнатите резултатите се зачитат и за двете доброволни формирования ще бъдат осигурени награди като победители в конкурса по случай Международния ден на доброволеца 2015 г.

С настоящето Ви уведомяваме, че тъй като наличието на потребител и страница във фейсбук на НАДРБ създава предпоставка за объркване в интернет пространството, до края на месец февруари ще бъде закрит профилът „Национална Асоциация На Доброволците” и ще продължи да се поддържа единствено страницата „Национална Асоциация на Доброволците в Република България”, където ще бъде публикувано всичко свързано с дейността й.