Предишна
Следваща

Националната асоциация на доброволцитев Република България организира Кръгла маса на тема „Роля на доброволците при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Перспективи за развитие на доброволните формирования“

На 05.12 по повод Международния ден на доброволеца, Националната асоциация на доброволцитев Република България организира Кръгла маса на тема „Роля на доброволците при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Перспективи за развитие на доброволните формирования“. 

В рамките на дискусията участие взеха зам.-председателят на 48-ото Народно събрание Кристиан Вигенин, народният представител Калина Константинова и нейният сътрудник Красимира Величкова, парламентаният секретар на Националното сдружение на общините в Република България Благой Станчев, гл. комисар Александър Джартов, ВПД директор на ГДПБЗН, ст. комисар Красимир Шотаров, зам.–директор на ГДПБЗН, Николай Николов, съветник на вътрешния министър. проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС
На форума присъстваха още представители на местната власт в лицето на Столична община и община Костинброд, доброволци от доброволните формирования – членове на НАДРБ и други заинтересовани лица.

Кръглата маса бе открита от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. Като по време на форума се обсъдиха организацията, финансирането, мотивацията и активацията на общинските доброволни формирования и тези, регистрирани към юридически лица. Бяха очертани основните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени доброволните формирования и предложения за тяхното преодоляване.

Д-р Ясен Цветков, председател на УС на НАДРБ, направи кратко представяне на дейността на организацията, като подчерта, че последната година е една от най-динамичните години за организацията. Екипът и членовете на организацията се сблъскаха със сериозни проблеми като украинската бежанска криза, природните бедствия, които връхлятаха страната (поредицата от пожари в цялата страна, наводнението в Карлово). Освен това, през тази година НАДРБ организира няколко учения, обучения и състезания за доброволци. Ясен Цветков дефинира и проблемите, пред които е изправена асоциацията, поради липса на финансови средства за развитие на дейността й. 
Като заключителен извод беше изведена идеята за сформиране на работна група от доброволци, от чиято работа да бъдат представени на политическо ниво обединени искания и виждания за развитие на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в страната, както и за развитие на НАДРБ.