Предишна
Следваща

Кръгла маса „Доброволните формирования – от цел към реалност“

На 18.07.2017 година в Гранд хотел София се проведе Кръгла маса на тема „Доброволните формирования – от цел към реалност“. 

Кръглата маса беше открита с приветствени слова от г-н Валентин Радев – министър на вътрешните работи, г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, г-н Цветан Цветанов – председател на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред; г-н Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.

На срещата присъстваха около 90 участника, в това число народни представители, областни управители и експерти от 28-те области в Р България, експерти от министерства, служители от регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението”, представители на неправителствени организации и др.

В рамките на форума бяха представени презентация от главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН-МВР.  Той представи проблемите, които стоят пред доброволните формирования и пътищата за тяхното решение. Част от тях са създаването на целенасочена информационна кампания за набиране на доброволци, реализиране на по-добро и в пълен обем обучение на вече организираните доброволци, както и формирането на конкретен и работещ финансов механизъм за стимулиране на доброволците. 

Споделен беше и опитът на доброволното формирование към Столична община, представен от заместник ръководителя на доброволното формирование, г-н Ясен Цветков.

От заместник председателя на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) и ръководител на доброволното формирование на община Вълчедръм беше показан клип, специално направен за доброволното формирование СОДИС. Трябва да отбележим, че той получи изключителни отзиви.

Доклад за дейността и проблемите на НАДРБ беше представен от председателя, инж. Иван Видоловски. Той постави едни от най-важните проблеми, които стоят пред НАДРБ, а именно законовото регламентиране на дейността, функциите и финансирането на НАДРБ, затруднено провеждане на обучение, недостатъчни кампании за набиране на доброволци и млади доброволци.