Предишна
Следваща

Организиране на дистанционни курсове по защита при бедствия

С писмо на парламентарния секретар на НСОРБ, г-н Благой Станчев, е получена покана за участие в дистанционни курсове по Защита при бедствия, които ще се проведат от Института по е-обучение на Световната банка. Обученията са безплатни. Работен език – английски. Дати на провеждане: от 22 септември до 20 октомври 2015 г., срок на записване до 15 септември и от 27 януари до 18 февруари 2016 г., срок на записване до 13 януари.

Курсът ще се проведе по следните основни теми:

  • Модул 1: Въведение в управлението на риска при бедствия. Основни понятия, участници и терминология
  • Модул 2: Превенция, помощи и възстановяване. От уязвимост и оценка на рисковете до оценка на щетите и нуждите за възстановяване
  • Модул 3: Въведение към „По-безопасни градове“, „Управление на риска от местните общности“ и „Най-добри достъпни средства за подобряване на защитата“.

Целеви групи са длъжностни лица от местни власти, както и други заинтересовани за управлението на риска при бедствия длъжностни лица.

Подробна информация можете да намерите на следния линк: http://einstitute.worldbank.org/ei/course/introduction-disaster-risk-management .

Формуляри за кандидатстване се попълват он-лайн на адрес: http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning_1/sec/form.asp?sch_id=GSURR-FY16-740 .

Участието на доброволци ще повиши професионалната им компетентност в дейностите по защита при бедствия.

Членовете на „Национална асоциация на доброволците в Р България“ и доброволците, които се регистрират за участие, е необходимо да изпратят до 15.09.2015 г на e-mail: asociaciadf@gmail.com информация с трите имена, доброволно формирование или организацията, която представляват, длъжност/позиция, тел. и e-mail.