Предишна
Следваща

„Национална среща на доброволните формирования“

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР организират „Национална среща на доброволните формирования“. Мероприятието ще се проведе на 17 май 2018 г. (четвъртък) в Националния учебен център на Български червен кръст – с. Долни Лозен. Семинарът ще бъде с обучителна тематика. На него ще присъстват ръководители на доброволни формирования, общински служители, както и служители от териториалните звена на ГДПБЗН-МВР. Участниците ще имат възможност да се запознаят с новите моменти в нормативната база, регламентираща дейността на формированията, с информация за дейността на членове и структури на НАДРБ, със способи за оптимизиране дейността на СД/РДПБЗН с доброволните формирования. Ще се акцентира и на теми, свързани с дейности за работа и привличане на деца и подрастващи за доброволци.