Предишна
Следваща

Областни семинари по линия на доброволните формирования

В периода ноември-декември 2015 г. тече провеждането на ежегодни областни семинари, на които се представя актуалното състоянието на доброволните формирования на територията на областта, добри практики и проблемни въпроси, свързани с изграждането и организирането дейността на доброволците. Семинарите се провеждат с участието на кметовете на прилежащите общини, служители от областната и общинските администрации, имащи задължения по защитата при бедствия, ръководители и/или членове от доброволните формирования, както и служители от териториалните звена за „Пожарна безопасност и защита на населението”.

В проведения на 25 ноември 2015 г. семинар на област Шумен, по покана на областната администрация, участие взе и „Национална асоциация на доброволците в Р България”. Област Шумен е една от малкото  области, в която във всички общини са изградени доброволни формирования, т.е. е осигурено покритието на 100 % в областта. Повечето от доброволците са обучени и разполагат с екипировка, а някой от доброволните формирования – с автомобили и техника. На семинара бе акцентирано върху създаването на самостоятелни действащи доброволни формирования, както и върху набирането на младежи от 16-18 години за обучение като доброволци. Изведеният общ проблем е по отношение на липса на техниката и оборудване, за чието решаване ще се търси съдействие от МВР, а чрез НАДРБ и от други сродни организации.

След дискусионната част, беше посетена базата на доброволците от община Шумен:

WP_20151125_12_35_53_Pro  oWP_20151125_12_39_29_ProWP_20151125_12_36_43_ProWP_20151125_12_36_21_ProWP_20151125_12_42_29_ProWP_20151125_12_41_17_Pro

 WP_20151125_12_37_13_Pro WP_20151125_12_42_48_Pro