Предишна
Следваща

Провеждане на Общо събрание на НАДРБ

На 07.04.2017 г. от 12.00 часа в гр. София се проведе Общото събрание на Националната асоциация на доброволците в Република България. Официални гости на събранието бяха Главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Старши комисар Красимир Шотаров – директор на Дирекция „Оперативни дейности” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.

На събранието бяха представени и приети: Отчет на Управителния съвет, Бюджет за 2017 г. и План-програма за работа на НАДРБ през 2017 г. Събранието приключи с избор на нов Управителен съвет. За членове бяха избрани:

  1. Председател: Иван Видоловски – представител на ДФ-Радомир;
  2. Зам.-председател: Боян Аврамов – представител на ДФ-Вълчедръм;
  3. Зам.-председател: Трифон Гидиков – представител на ДФ-Карлово;
  4. Благой Тошев – представител на ДФ-Столична община;
  5. Георги Влайков – представител на ДФ-Пловдив 112;
  6. Виктор Тонев – представител на Офроуд;
  7. Илиян Страшимиров – представител на ДФ-Брегово.

 

Допълнително като членове по право в Управителния съвет влизат и представител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Националното сдружение на общините в Република България.

С пожелание за успешна и спорна работа на новият Управителен съвет!

[Not a valid template]