Предишна
Следваща

Отменя се насроченото за 27 март 2020 г. Общо събрание

Във връзка със създалата се обстановка около коронавируса COVID-2019 и с цел недопускане и ограничаване разпространението му, с решение на Управителния съвет на сдружение „Национална асоциация на доброволците в Р България” се отменя насроченото за 27 март 2020 г. Общо събрание. Свикването на ново такова ще се извърши съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението, като времето от публикуване на поканата до заседанието на Общото събрание ще бъде най-малко един месец преди насрочения ден.