Предстоящи обучения

На вниманието на спасителните структури, доброволните
формирования, доброволците в различните организации занимаващи
се със спасителна дейност.


Център за професионално образование (ЦПО) – “Доброволец”, предлага специализиран
курс за обучение по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета” – първо и второ ниво.
Обучението е високоспециализирано и си поставя долупосочените цели.
Завършилите първо ниво трябва да:
– познават техниката на единичното въже;
– познават и използват личните предпазни средства, използвани при височинна
работа;
– познават специализираните средства използвани за обезопасяване и
транспортиране на пострадал;
– евакуират пострадал по пресечен терен;
– познават теоретичните основи при изграждането на опорни точки за въжени
системи за движение на спасителите;
– умеят да организират и изграждат въжени системи, за движение на спасителите,
както и да използват вече изградени такива, включително въжени парапети и
тролей;
– могат да прихванат и спуснат до земята пострадал на единично въже човек;
– могат да импровизират при повреда или загуба на част от екипировката.
Завършилите второ ниво трябва да:
– познават и използват оборудване използвано за спасителна дейност;
– запознати са с нормативната база за височинната спасителна работа в
структурите на МВР, ПБЗН ;
– позиционират правилно и използват безопасно спасителна тринога;
– могат да изградят спасителна система за евакуация;
– изграждат товарни и осигурителни въжени системи при спускане и извличане;
– изграждат различни видове полиспасти и познават техните възможности;
– сменят посоката на движение на товарното въже, от извличане към спускане или
обратно;
– преминават възел на товарно въже при спускане или извличане;
– организират тролей и пренасят пострадали по него.
Как стоят нещата законово?
В България съществува списък с професии за които е нужна определена квалификация
(повече информация можете да получите от сайта на националната агенция за
професионално образование и обучение ​ ​), част от тези професии е “Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи” с номер 861020 от гореспоменатия списък. Тази професия
обхваща множество тясно специализирани дейности, разделени на модули:
– спасяване на пострадали хора при ПТП;
– височинно спасяване с помощта на въжета;
– работа с моторни триони;
– работа с пожарни подемни средства;
– работа с моторни агрегати;
– предотвратяване на аварии в химическата промишленост с изтичане на химически
продукти от съдове в околната среда и при ликвидирането на пробиви от авто и жп
цистерни транспортиращи опасни вещества;
– радиационна защита;
– спасяване на затрупани хора под разрушени сгради и други;
– действия при наводнения;
– отговорник на група за спасителна дейност.

– противопожарна дейност – пожари в сгради, индустриални помещения, горски и житни масиви и други.

За да получите документ за професията “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”
е нужно да завършите гореизброените модули ( ​ наредба за придобиване на квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи)​. На завършилите съответния
модул се издава сертификат, който дава право на собственика да работи по съответната
специализация в случай на нужда. Също така завършилият може да участва в тренировъчни
процеси с други спасители и пожарникари при съгласуване със съответните структури.
Кои сме ние?
ЦПО “Доброволец” е учебен център създаден от “Националната асоциация на
доброволците в република България” ​ https://navrb.bg/​, лицензиран и отговарящ на всички
държавни изисквания.
Инструкторите, които ще ръководят това обучение са дългогодишни спасители в пещери
и пропасти, специализирали в планинското спасяване и техническите спасявания на височина
в сгради и тесни пространства.
За кого е подходящо обучението по този модул?
Модулът “Височинно спасяване с помощта на въжета” е един от най-отговорните и
физически трудни модули. Спасяването с въжета често е предизвикателство, което не е за
всеки. По тази причина предлаганото обучение е подходящо за физически здрави и
издръжливи хора, които не се страхуват от височини. Очаква се хората включили се в този
модул да имат добра физическа подготовка и психическа устойчивост.
За желаещите да запишат 1-во ниво няма приемен изпит, но има междинен и изходящ
такъв. Само хората завършили успешно могат да продължат към 2 ро ниво.
Желаещите да запишат 2 ро ниво, освен, че имат 1-во такова, трябва да преминат
успешно входящ теоретичен тест с въпроси и практически тест за организиране и екипиране на система за движение на спасители по вертикални пасажи. Завършилите успешно, трябва да преминат и междинен, и изходящ изпит.

Брой участници.
За да можем да кажем, че качество на придобитата подготовка от всеки успял да
завърши обучението е на добро ниво, поставяме максимален брой от 15 курсисти. Курсът ще се проведе при минимум 7 участници.
Къде ще се проведе курсът?
Курсът ще се проведе в учебния център на “Пещерно спасяване” и полигоните около
него. Учебният център се намира в близост до с.Карлуково, уникалната забележителност
пещера “Проходна” и националния пещерен дом “Петър Трантеев”. ​
Учебният център разполага с общи спални, три бани, три тоалетни, кухня за
самостоятелно готвене, учебна зала, място за събиране и други.
Времетраене.
Първото ниво на курса ще се проведе от 15 до 24 октомври 2021 г. – продължителност
10 дни. Датите за 2 ро ниво на курса ще бъдат обявени по късно, но не се очаква да са преди пролетта на 2022 г.
Цена и условия на курса.
Цената за курса е 350 лв. (за всяко ниво) и включва настаняване в учебния център на
“Пещерно спасяване” за времетраенето на обучението, използването на всички екстри с които центърът разполага, осигуряване на лична и колективна екипировка за самото обучение, издаване на сертификат на завършилите успешно.
Храната по време на обучението всеки сам си я осигурява (при желание може да се
ползва кухнята на центъра за готварски нужди).
Таксата за участие в курса се заплаща предварително по банков път най-късно до
08.10.2021 г. В случай на отказ или невъзможност за участие в курса таксата се връща , като банковите такси са за сметка на неявилия се.
Данни на сметката:
Банкова сметка на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република
България“:
Уникредит Булбанк АД;
IBAN: BG11 UNCR 7000 1522 2002 11;
BIC: UNCRBGSF
Основание: Курс “Височинно спасяване”
Записване
За записване и въпроси моля пишете на email: ​ bts.caver@gmail.com​, ще се постараем
да ви отговорим в рамките на 2 работни дни. Краен срок за записване 08.10.2021 г.
Всеки записал се ще бъде уведомен чрез имейл. При запълване на максималният брой места за обучение в курса, записването се прекратява, а желаещите ще бъдат уведомени.
Данните, които са ни нужни при записване можете да намерите в заявлението
най-отдолу.
При възникнали въпроси или за допълнителна информация можете да се обаждате на:
0889883319 Стоян Кюркчиев
0886110089 Иво Колчаков