Предишна
Следваща

Предстоящи обучения

На вниманието на спасителните структури, доброволните
формирования и доброволците в организациите,
занимаващи се със спасителна дейност

Център за професионално образование ЦПО – “Доброволец” към
Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ”, организира специализиран курс за обучение по модул “Височинно
спасяване с помощта на въжета”. Обучението е високоспециализирано,
провежда се на две нива и си поставя следните цели.

На вниманието на спасителните структури, доброволните формирования, доброволците в различните организации занимаващи се със спасителна дейност.

Център за професионално образование (ЦПО) – “Доброволец”, предлага специализиран курс за обучение по модул “Височинно спасяване с помощта на въжета” – първо и второ ниво. Обучението е високоспециализирано и си поставя долупосочените цели. Завършилите първо ниво трябва да: – познават техниката на единичното въже; – познават и използват личните предпазни средства, използвани при височинна работа; – познават специализираните средства използвани за обезопасяване и транспортиране на пострадал; – евакуират пострадал по пресечен терен; – познават теоретичните основи при изграждането на опорни точки за въжени системи за движение на спасителите; – умеят да организират и изграждат въжени системи, за движение на спасителите, както и да използват вече изградени такива, включително въжени парапети и тролей; – могат да прихванат и спуснат до земята пострадал на единично въже човек; – могат да импровизират при повреда или загуба на част от екипировката. Завършилите второ ниво трябва да: – познават и използват оборудване използвано за спасителна дейност; – запознати са с нормативната база за височинната спасителна работа в структурите на МВР, ПБЗН ; – позиционират правилно и използват безопасно спасителна тринога; – могат да изградят спасителна система за евакуация; – изграждат товарни и осигурителни въжени системи при спускане и извличане; – изграждат различни видове полиспасти и познават техните възможности; – сменят посоката на движение на товарното въже, от извличане към спускане или обратно; – преминават възел на товарно въже при спускане или извличане; – организират тролей и пренасят пострадали по него. Как стоят нещата законово? В България съществува списък с професии за които е нужна определена квалификация (повече информация можете да получите от сайта на националната агенция за професионално образование и обучение ​ ​), част от тези професии е “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” с номер 861020 от гореспоменатия списък. Тази професия обхваща множество тясно специализирани дейности, разделени на модули: – спасяване на пострадали хора при ПТП; – височинно спасяване с помощта на въжета; – работа с моторни триони; – работа с пожарни подемни средства; – работа с моторни агрегати; – предотвратяване на аварии в химическата промишленост с изтичане на химически продукти от съдове в околната среда и при ликвидирането на пробиви от авто и жп цистерни транспортиращи опасни вещества; – радиационна защита; – спасяване на затрупани хора под разрушени сгради и други; – действия при наводнения; – отговорник на група за спасителна дейност.

– противопожарна дейност – пожари в сгради, индустриални помещения, горски и житни масиви и други.

За да получите документ за професията “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” е нужно да завършите гореизброените модули ( ​ наредба за придобиване на квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи)​. На завършилите съответния модул се издава сертификат, който дава право на собственика да работи по съответната специализация в случай на нужда. Също така завършилият може да участва в тренировъчни процеси с други спасители и пожарникари при съгласуване със съответните структури. Кои сме ние? ЦПО “Доброволец” е учебен център създаден от “Националната асоциация на доброволците в република България” ​ https://navrb.bg/​, лицензиран и отговарящ на всички държавни изисквания. Инструкторите, които ще ръководят това обучение са дългогодишни спасители в пещери и пропасти, специализирали в планинското спасяване и техническите спасявания на височина в сгради и тесни пространства. За кого е подходящо обучението по този модул? Модулът “Височинно спасяване с помощта на въжета” е един от най-отговорните и физически трудни модули. Спасяването с въжета често е предизвикателство, което не е за всеки. По тази причина предлаганото обучение е подходящо за физически здрави и издръжливи хора, които не се страхуват от височини. Очаква се хората включили се в този модул да имат добра физическа подготовка и психическа устойчивост. За желаещите да запишат 1-во ниво няма приемен изпит, но има междинен и изходящ такъв. Само хората завършили успешно могат да продължат към 2 ро ниво. Желаещите да запишат 2 ро ниво, освен, че имат 1-во такова, трябва да преминат успешно входящ теоретичен тест с въпроси и практически тест за организиране и екипиране на система за движение на спасители по вертикални пасажи. Завършилите успешно, трябва да преминат и междинен, и изходящ изпит.

Брой участници. За да можем да кажем, че качество на придобитата подготовка от всеки успял да завърши обучението е на добро ниво, поставяме максимален брой от 15 курсисти. Курсът ще се проведе при минимум 7 участници. Къде ще се проведе курсът? Курсът ще се проведе в учебния център на “Пещерно спасяване” и полигоните около него. Учебният център се намира в близост до с.Карлуково, уникалната забележителност пещера “Проходна” и националния пещерен дом “Петър Трантеев”. ​ Учебният център разполага с общи спални, три бани, три тоалетни, кухня за самостоятелно готвене, учебна зала, място за събиране и други. Времетраене. Първото ниво на курса ще се проведе от 15 до 24 октомври 2021 г. – продължителност 10 дни. Датите за 2 ро ниво на курса ще бъдат обявени по късно, но не се очаква да са преди пролетта на 2022 г. Цена и условия на курса. Цената за курса е 350 лв. (за всяко ниво) и включва настаняване в учебния център на “Пещерно спасяване” за времетраенето на обучението, използването на всички екстри с които центърът разполага, осигуряване на лична и колективна екипировка за самото обучение, издаване на сертификат на завършилите успешно. Храната по време на обучението всеки сам си я осигурява (при желание може да се ползва кухнята на центъра за готварски нужди). Таксата за участие в курса се заплаща предварително по банков път най-късно до 08.10.2021 г. В случай на отказ или невъзможност за участие в курса таксата се връща , като банковите такси са за сметка на неявилия се. Данни на сметката: Банкова сметка на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“: Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG11 UNCR 7000 1522 2002 11; BIC: UNCRBGSF Основание: Курс “Височинно спасяване” Записване За записване и въпроси моля пишете на email: ​ bts.caver@gmail.com​, ще се постараем да ви отговорим в рамките на 2 работни дни. Краен срок за записване 08.10.2021 г. Всеки записал се ще бъде уведомен чрез имейл. При запълване на максималният брой места за обучение в курса, записването се прекратява, а желаещите ще бъдат уведомени. Данните, които са ни нужни при записване можете да намерите в заявлението най-отдолу. При възникнали въпроси или за допълнителна информация можете да се обаждате на: 0889883319 Стоян Кюркчиев 0886110089 Иво Колчаков