Предишна
Следваща

Проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“

Национална асоциация на доброволците в Република България, съвместно с община Тутракан и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи спечели проект „СЪВМЕСТНОТО ДОБРОВОЛСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Споразумението вече е подписано и започва фактическото изпълнение на проекта!

Предназначението на проекта е да подобри аварийната готовност в трансграничната зона на Румъния и България.

Целта на проекта е да подобри теоретичната и практическа готовност на доброволните формирования и да подобри координацията и ефективната реакция в случай на бедствие в трансграничния регион. Това ще бъде постигнато чрез изграждането на специализиран център за обучение на доброволци в с. Белица, община Тутракан. Центърът за обучение ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров, който ще осигури пълната гама от съоръжения, необходими за настаняване, учебни занятия и практически обучения.

Въз основа на богатия опит на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и румънския „Главен инспекторат за извънредни ситуации” ще бъде разработена съвместна програма за обучение на доброволци, за да се гарантира, че се придобиват подходящи теоретични и практически умения и се засилва сътрудничеството на местно ниво. Обучавани от Центъра за професионално обучение „Доброволец” към НАДРБ, над 200 доброволци от трансграничния регион на двете страни ще бъдат обучени в рамките на проекта като пилотна инициатива, която ще стартира процес на непрекъснато изграждане на капацитет в организираните доброволчески обучения.