Предишна
Следваща

На 27, 28 и 29 ноември, 2018 г. в град Тутракан се състоя работна среща по проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ ROBG-332, програма Interreg V-A Румения България, в който партньор е и НАДРБ

Целта на проекта е подобряване на готовността на местните звена за доброволно реагиране и усъвършенстване на тяхната координация и ефективна реакция в случай на бедствие в трансграничния регион.

Предмет на проекта са: анализ на риска в региона, разработване на програма за обучение и изграждане на обучителен център за доброволци в гр. Тутракан, в който ще бъдат поетапно обучени над 200 доброволци.

Периода на изпълнение на проекта е 12.09.2018-11.09.2021 г., а стойността е 998 815, 75 евро.

Партньори в проекта са:

Община Тутракан;

ГДПБЗН – МВР;

Инспекторат за извънредни ситуции при Р Румъния;

НАДРБ.

[Not a valid template]