Предишна
Следваща

Предстои провеждане на Международния ден на доброволеца – 5-ти декември

Скъпи приятели доброволци,

Наближава 5-ти декември – Международния ден на доброволеца. Тази година екипът на „Национална асоциация на доброволците в Р България” Ви призовава отбелязването на празника да е насочено в следните направления:

  • Популяризиране идеята за доброволчеството сред подрастващото поколение.

Идеята е ученици на възраст между 16 и 18 години да бъдат запознати с дейността на доброволците, с което да се даде възможност за привличането им към доброволните формирования. За целта е необходимо, ръководителите на доброволните формирования съвместно с териториалните структури за „Пожарна безопасност и защита на населението”, представители на други доброволни организации (рафтинг клубове, МСС Офроуд, Пещерно спасяване, Университетски аварийно-спасителни отряд, радиолюбители и др.) да изберат училища, в които да се проведе „Демонстрационна евакуация на ученици и демонстрация на пожарогасителна техника” на 5-ти декември в смяната на X-XII клас, тъй като тези ученици могат да бъдат обучавани за доброволци към доброволните формирования. За достигане до по-широк кръг от хора заснетата демонстрация (във вид на снимка или видеоклип) може да бъде публикувана от Вас и харесвана до 14:00 часа на 16 януари 2017 г. във фейсбук страницата ни „Национална Асоциация на Доброволците в Република България – НАДРБ”. За награждаване на доброволното формирование с най-популярното видео или снимка ще бъде осигурена награда, която ще бъде връчена на националния конкурс „Пожарникар на годината”.

  • Отличаване на „Доброволец на 2016 г”.

За първи път от създаването на „Национална асоциация на доброволците в Р България” Ви предлагаме заедно да изберем Доброволец на годината. В тази връзка, всеки от Вас може да изпрати предложение за номиниране на доброволец до 24 ноември 2016 г. Критериите за номинирането му са:

– да е участвал/ла активно през 2016 г. в реални събития;

– да е вдъхновяваща личност;

– да е допринесъл/допринесла за развитието на доброволчеството.

Номинирането става с изпращане на e-mail на адрес: asociaciadf@gmail.com, който трябва да съдържа:

  • име на номинирания доброволец;
  • формирование, към което доброволеца членува;
  • мотиви за номинацията на конкретния доброволец;
  • придружителни линкове от публикации в медии или снимки от акциите, в които доброволецът е взел участие.

На 25-ти ноември на сайта и на фейсбук страницата ни ще бъде публикувана информация за всички номинирани доброволци и линк, на който всеки може да подкрепи избрания от него доброволец.

За обективното отличаване на „Доброволец на 2016 г.”, обявяваме следния регламент:

Отличаването на „Доброволец на 2016 година” ще се определи от две гласувания с еднаква тежест (по 50 %). Първото гласуване ще бъде в анкета на посочения на 25 ноември линк, а второто – на независима комисия.

Процента, който получава номиниран доброволец от първото гласуване се изчислява като 50-те процента се разделят на общия брой участващи в анкетата и се умножава по съответния брой събрани гласове. Гласуването на участващите в анкетата ще се проведе от 25-ти ноември до 14.00 часа на 2-ри декември.

Второто гласуване е на комисия в състав: Иван Видоловски – председател на НАДРБ; Благой Тошев – член на УС на НАДРБ; Костадин Чифлигаров – член на УС на НАДРБ, Тихомира Методиева – секретар на НАДРБ, Пламен Гюров – доброволец от ДФ „Пловдив 112”, Боян Аврамов – доброволец от СОДИС, община Вълчедръм. Всеки един от членовете на комисията има право на глас, който се счита за 8,33 % от общите 50 %. Даденият от членовете на комисията процент се прибавя към получения процент от първото гласуване. Номинирания доброволец, събрал най – много проценти се определя за „Доброволец на 2016 година”, като класирането ще бъде публикувано официално на 5 декември 2016 г. За награждаване на отличеният „Доброволец на 2016 година” ще бъде осигурена награда.