Предишна
Следваща

Провеждане на състезания за доброволни формирования

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изграждането и развитието на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации е важна част от системата за пожарна безопасност и защита на населението.

За популяризиране на доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия, съвместно с Националната асоциация на доброволците в Република България са утвърдени регламенти за провеждане на състезания между доброволните формирования. Първият регламент е за организиране и провеждане на състезания за млади доброволци (лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които могат да бъдат обучавани за доброволци без да изпълняват конкретни задачи), а вторият е Регламент за организиране и провеждане на национално и регионални състезания за доброволци.

Имаме удоволствието и честта да Ви поканим тази година да се включите в първите състезания за доброволци и млади доброволци. Състезанията ще бъдат организирани благодарение на съдействието и отзивчивостта на кметовете на общини Бяла, област Варна – инж. Пеньо Ненов и Казанлък, област Стара Загора – г-жа Галина Стоянова.

Състезанията ще се проведат както следва:

1. Състезание за доброволци:

•   Период на провеждане: от 09.09. – 11.09.2022 г. (първият ден е за настаняване на участниците). Начало на състезанието 09:00 ч. на 10.09.2022 г.

•   Място на провеждане: гр. Бяла област Варна, стадион „Черноморец“ , ул. „Подводничари“.

•   Дисциплини: съгласно приложения Регламент за организиране и провеждане на национално и регионални състезания за доброволци.

•   Брой участници в колективна дисциплина: 1 отбор – 5 доброволци (4 основни и 1 резервен). Една община може да участва с повече от един отбор. За всеки отбор се подава отделна заявка за участие, съгласно приложение № 1 в срок до 22.08.2022 г.

•     Брой участници в индивидуална дисциплина: от всеки един отбор може да

участва само по един състезател в индивидуалната дисциплина. За участие в индивидуалната
дисциплина е необходимо да бъде попълнена заявка, съгласно приложение № 2 в срок до
22.08.2022 г.

•     Лице за контакт с общината за настаняване: г-жа Жулиета Христова,
zh.hristova@byala.org, +359 5143 24 02.

•     Разходи: всички средства за настаняване, изхранване и транспорт са за
сметка на изпращащата община.

2. Състезание за млади доброволци:

•      Дата на провеждане: 08.10.2022 г. Начало на състезанието 10:30 ч.

•      Място на провеждане:      гр. Казанлък, област Стара Загора, стадион

„Севтополис“.

•    Дисциплини: съгласно приложения Регламент за организиране и провеждане
на състезания за млади доброволци.

•      Брой участници: 1 отбор – 6 млади доброволци (5 основни и 1 резервен).

•     Лице за контакт с общината: г-н Слави Иванов – старши експерт „Сигурност,
УК и ОМП“, тел. 0887782701.

•     Разходи: всички средства за транспорт са за сметка на изпращащата община.
В деня на състезанието ще бъдат осигурени минерална вода и сандвичи за състезателите.

•     Начин на заявяване на участие: попълнена заявка, съгласно приложение № 3
в срок до 20.09.2022 г.

Информация за възможността за обучение на лица, навършили 16 и ненавършили 18
години, за доброволци без да изпълняват конкретни задачи по предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях:

3. За включване в обучение лицето подава до кмета на съответната
община/юридическото лице следните документи:

>     заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя по
образец съгласно приложение № 4;

>      копие от лична здравно-профилактична карта.

4. За определяне на персонален идентификационен номер (ПИН) на одобрените лица,
кметът на общината/юридическото лице подава писмо до Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи.

5. За тренировките на отборите можете да се обърнете към служителите от
съответната Столична/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.