Предишна
Следваща

Проведено Общо събрание на „Национална асоциация на доброволците в Р България“

На 28 август 2015 г. се проведе първото редовно Общо събрание на сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАРДБ). На него присъстваха 28 членове  и представители на общини. Официални гости на мероприятието бяха главен комисар Николай Николов – директор на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, старши комисар Красимир Шотаров – директор на дирекция „Оперативни дейности” при ГДПБЗН и г-н Симеон Петков – представител на НСОРБ.

Общото събрание с единодушие прие „Отчет на Управителния съвет  на НАДРБ за периода Август 2014 – Август 2015 г.”; „Бюджет” за 2015 г.; „Програма за работата на Сдружението за 2015 г.” и предложените промени в Устава на Сдружение.

На заседанието бяха поставени и обсъдени въпроси по отношение на невъзстановени финансови средства за обезпечаване дейността на доброволните формирования, нормативната база, касаеща дейността им, както и предоставянето на безвъзмездни радиочестоти на кметове на общини.

Във връзка с поставения проблем за невъзстановени финансови средства, се взе решение до 11 септември 2015 г. да се предостави информация на Управителния съвет  (УС) на НАДРБ на e-mail: asociaciadf@gmail.com, относно изразходваните, заявени и невъзстановени средства за дейността на доброволните формирования. След обобщаване на постъпилата информация, УС ще излезе с позиция до Министерство на финансите.

Предвид предстоящи промени в Закона за защита при бедствия и констатирани проблеми с издаването на заповеди за включването на доброволци в дейности по защита на населението, считането в неплатен годишен отпуск и облагането на финансовите възнаграждения за участие в обучение или дейности по защита на населението, се взе решение, при наличие на предложения, същите да бъдат изпратени на УС. След обобщаването им, същите ще бъдат представени на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Поздравителен адрес