Предишна
Следваща

Безвъзмездни радиочестоти за доброволните формирования


             На 29.04.2015 г. ще се проведе експертна среща за определяне на диапазон на честота от радиочестотния спектър за граждански нужди за ползване от доброволните формирования. Срещата ще се състои между представители от НАДРБ, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Дирекция „Комуникационни и информационни системи”, Комисия за регулиране на съобщенията, Държавна агенция „Национално сигурност” и Българската асоциация на радиолюбителите. Освен определяне на радиочестотния диапазон,  ще бъдат обсъдени реда и начина за заявяване и предоставяне на честотите, както и необходимите изисквания към радио-комуникационно оборудване. Срещата е във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за защита при бедствия, по отношение на безвъзмездното предоставяне на радиочестотен спектър.