Предишна
Следваща

Провеждане на състезания за доброволни формирования

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По случай 5 юни, Българския ден на доброволеца за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи организират провеждането на състезания за доброволци и млади доброволци. Тази инициатива стартира за първи път през 2022 г. и допринесе за популяризиране на доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия, опознаване на доброволци от различните доброволни формирования, повишаване на знанията и уменията им, както и подобряване на взаимодействието като екип.

Състезанията ще бъдат проведени, благодарение на съдействието и гостоприемството на кметовете на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева и Община Кюстендил – г-н Петър Паунов, както следва:

 1. Състезание за доброволци:
 • Период на провеждане: 17.06 – 18.06.2023 г. (събота и неделя). Начало на състезанието – 09:00 ч. на 17.06.2023 г.
 • Място на провеждане: гр. Трявна, спортен комплекс „Ангел Кънчев“, ул. „П. Р. Славейков“ № 89.
 • Дисциплини: съгласно приложения Регламент за организиране и провеждане на състезание за доброволци в гр. Трявна.
 • Брой участници в колективна дисциплина: 1 отбор – 5-ма състезатели (4 титулярни и 1 резервен). Една община може да участва с повече от един отбор. В срок до 10.05.2023 г., за всеки отбор е необходимо да се подаде отделна заявка за участие, съгласно приложение № 1.
 • Брой участници в индивидуална дисциплина: от всеки един отбор може да участва само по един състезател в индивидуалната дисциплина. За участие в индивидуалната дисциплина, в срок до 10.05.2023 г., е необходимо да бъде попълнена заявка, съгласно приложение № 2.
 • Лице за контакт от общината за настаняване: Юлияна Цанева – специалист връзки с обществеността в Община Трявна, тел. 0894474282, e-mail: tsaneva@tryavna.com
 • Разходи: всички средства за настаняване, изхранване и транспорт са за сметка на изпращащата община.
 1. Състезание за млади доброволци:
 • Дата на провеждане: 07.06.2023 г. Начало на състезанието 10:30 ч.
 • Място на провеждане: гр. Кюстендил, спортен Комплекс „Осогово“, ул. „Цар Освободител“ № 19.
 • Дисциплини: съгласно приложения Регламент за организиране и провеждане на състезание за млади доброволци (лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които се обучават за доброволци) в гр. Кюстендил.
 • Брой участници: 1 отбор – 6-ма състезатели (5 титулярни и 1 резервен).
 • Лице за контакт от общината: Ивайло Чалъков – главен експерт „ОМП и ССИ“ при Община Кюстендил и връзка с мобилен телефон: 0882-885-014, e-mail: ivo_choko@mail.bg
 • Разходи: всички средства за транспорт са за сметка на изпращащата община. В деня на състезанието ще бъдат осигурени минерална вода и сандвичи за състезателите.
 • Начин на заявяване на участие: попълнена заявка, съгласно приложение № 3 в срок до 10.05.2023 г.

Младите доброволци са лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които могат да бъдат обучавани за доброволци без да изпълняват конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. За да бъде включено лицето в обучение, е необходимо то да подаде до кмета на съответната община/юридическото лице следните документи:

 • заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя по образец съгласно приложение № 4;
 • копие от лична здравно-профилактична карта.

В последствие се определя персонален идентификационен номер (ПИН) на одобрените лица, като за целта, кмета на общината/юридическото лице подава писмо до Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи.

Освен тези лица, в състезанието могат да се включат и отбори, организирани от
училища при същите условия на Регламента за организиране и провеждане на състезание за
млади доброволци (лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които се обучават за
доброволци) в гр. Кюстендил.

За подготовка и провеждане на тренировки на отборите, може да се обръщате към
служителите от съответната Столична/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“.

При възникнали въпроси, свързани с регламентите и определянето на ПИН на лица,
навършили 16 и ненавършили 18 години, може да се обръщате към главен инспектор Ралица
Тодорова – тел. 02/98 21 236, 0889 027 489, електронна поща RSTodorova@mvr.bg.

ПРИЛОЖЕНИЯ: