Предишна
Следваща

Обзор на проведени семинар и Общо събрание от НАДРБ

В периода 21-22 април 2016 г. се проведоха семинар с ръководители на доброволни формирования (ДФ), сдружения, клубове и други организации, имащи отношение към защитата на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации и Общо събрание на „Национална асоциация на доброволците на Р България“.

На семинара официални гости бяха зам.-министърът на ВР – г-н Красимир Ципов, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – гл. комисар Николай Николов, парламентарният секретар на НСОРБ – г-н Благой Станчев, представители на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР  и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академия на МВР.  В мероприятието взеха участие над 100 участници: ръководители и зам.-ръководители на ДФ; представители на „Мобилна спасителна служба ОФРОУД“, Българска федерация на радиолюбителите, Сдружение „Пещерно спасяване“, „Университетски аварийно-спасителен отряд“ и Рафтинг клуб „РЕФЛИП“, както и чуждестранните гости: г-н Йорг Бекман – зам.-директор на пожарното училище в провинция Райнланд-Пфалц, Германия; г-н Михаел Клайн – Сдружение на доброволци пожарникари в провинция Райнланд-Пфалц, Германия и г-жа Кирстен Андерер – Агенция за защита на околната среда, Вашингтон, САЩ .

Семинарът започна с приветствия от зам.-министъра на ВР – г-н Ципов, след което международните участници представиха сферата на дейността си и организацията на доброволчеството съответно в провинция Райнланд-Пфалц, Германия и във Вашингтон, САЩ. Представителите на ГДПБЗН представиха управлението на силите и средствата на съставните части на Единната спасителна система при пожари, бедствия и др. извънредни ситуации; комуникация по време на бедствие; експлоатация на пожарната и спасителната техника. Ръководителят на ДФ към община Вълчедръм, зам.-ръководителя на ДФ „Пловдив 112“, представителите на „Мобилна спасителна служба ОФРОУД“, Българска федерация на радиолюбителите и Сдружение „Пещерно спасяване“ запознаха аудиторията с историята на създаване на съответните организации; функциите, които изпълняват и натрупания опит при участия в обучения и акции. Зам.-ръководителя на ДФ към Столична община представи разработената от тях автоматизирана система за оповестяване. С адмирации беше посрещнато изказване на кмета на община Мизия – г-н Крушовенски, който подари плакет на председателя на НАДРБ в знак на признателност към доброволците , участвали в спасителните и възстановителни дейности по време на наводнението през 2014 г.

По време на семинара беше обърнато внимание на възможността за безвъзмездно ползване на радиочестоти, с което се решава проблема с осигуряване на комуникации при участие в извънредни ситуации. Това от своя страна налага да се създаде организация за тяхното използване.

 

В заключителния етап на мероприятието беше проведена практическа демонстрация от Сдружение „Пещерно спасяване“, на която представиха част от оборудването, екипировка и техническите си възможности за сглобяване, извличане и спускане на спасителна носилка във вертикално положение. Демонстрацията беше изключително атрактивна и привлече вниманието както на участниците в семинара, така и на преминаващите в близост граждани.

На следващия ден се проведе второ Общо събрание на „Национална асоциация на доброволците на Р България“. Съгласно обявения дневен ред, бяха приети Отчет на Управителния съвет на НАДРБ за 2015 г., Програма за работа на НАДРБ за 2016 г. и Бюджет на НАДРБ за 2016 г. В точка „Разни“ бяха дискутирани въпроси по отношение на:

  • създаване на възможности на интернет сайта на Асоциацията за достъп до информация за контакт между членовете й;
  • осъществяване на бъдещо партньорство с клубовете за „Млад огнеборец“ и евентуално участие в състезанията по „Пожаро-приложен спорт“ с цел създаването на дълготрайни професионални отношения с местната власт и съответните структури за „Пожарна безопасност и защита на населението“ в страната;
  • приоритетно подпомагане на малките общини за развитие на доброволчеството;
  • повишаване възможностите на Асоциацията за оказване на съответната подкрепа към членовете й.