Предишна
Следваща

Семинар с ръководители на доброволни формирования

На 21 април 2016 г. в гр. София предстои провеждане на семинар, организиран от сдружение „Националната асоциация на доброволците в Р България” съвместно с главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” МВР. В него се предвижда да вземат участие  ръководители на доброволни формирования, сдружения, клубове и други организации, имащи отношение към защитата на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Мероприятието ще протече в две части, съгласно прикачената програма. Първата част ще бъде с теоретична насоченост с представяне на лекции, презентации и дискутиране на проблемни въпроси, а по време на втората – ще се направят практически демонстрации на техника, оборудване и съоръжения. Целта е да се обмени информация и да се споделят добри практики, което да допринесе за повишаване на подготовката, организацията и взаимодействието между доброволците, НАДРБ и органите на централната и местната власт при съвместните им дейности.

За да заявите участие в семинара, е необходимо да изпратите попълнена прикачената заявка за участие до 08 април 2016 г. на    e-mail: asociaciadf@gmail.com. След уточняване броя на участниците, допълнително ще бъде публикувана информация за адреса на залата.