Предишна
Следваща

Пожароопасният сезон за горските територии настъпи!

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

Високите температури са основна предпоставка за възникване на горски и полски пожари, а ликвидирането им изисква значителен ресурс от сили и средства, тъй като в не-малка част от случаите обхващат обширни, труднодостъпни територии.

В тази връзка, апелираме за Вашата инициативност, оказване на съдействие и помощ на местната власт и териоториалните структури за ПБЗН при ликвидирането на госките и полски пожари.

Добра практика в подкрепа на борбата с пожарите е даването на съвместни дежурства между доброволци и пожарникари в областите Пловдив и Стара Загора.

Нека опазим зеленото богатство на България за нас и за нашите деца – това е нашият и техният дом!