Предишна
Следваща

На 27.07.2018 г. се проведе заседание на на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, като бяха разгледани възможностите за подобряване съвместната дейност на НАДРБ с НПО и възможностите за финансиране.

 

                 Заседанието на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” се проведе на 27.07.2018 година в гр. София, ул. Никола Габровски № 30 от 14.00 часа, акцент бе поставен на съвместната дейност на сдружението с НПО със сходни интереси.

                 На заседанието присъстваха представители на организациите, асоциирани членове на НАДРБ. Гост на заседанието бе г-н Константин Миладинов, председател на федерация „Народна топка“ – България, който представи дейността на федерацията и предложи като средство за забавление да се провеждат турнири по време на мероприятия, организирани от НАДРБ. Идеята срещна положителното  отношение на членовете на УС.              

                 Обсъдени бяха проблеми, свързани със съвместната дейност на НПО – основният проблем, който беше повдигнат от представителите на тези организации е все по-трудното финансово осигуряване на дейността им. Това чувствително пречи за поддържане на готовност за включването им в съвместни дейности по защита на населението. Обсъдени бяха различни възможности за финансово подпомагане на тези организации, с цел постигане на ефективност от участията им. 

                 Поставен беше и въпроса за търсене на начини за осигуряване на държавно финансиране на дейността на НАДРБ.