На 27.07.2018 г. се проведе заседание на на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, като бяха разгледани възможностите за подобряване съвместната дейност на НАДРБ с НПО и възможностите за финансиране.

                   Заседанието на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” се проведе на 27.07.2018 година в гр. София, ул. Никола Габровски № 30 от 14.00 часа, акцент бе поставен на съвместната дейност на сдружението с НПО със сходни интереси.         […]