Проект ROBG 332 Joint volunteering for a safer life

В  рамките на проект ROBG 332 Joint volunteering for a safer life, Национална асоциация на доброволците в Република България стартира цикъл от обучение за доброволци за овладяване и превенция при бедствия и кризи в новооткрития учебен център в село Белица, община Тутракан. Обучение ще преминат 144 български доброволци и 72 румънски, които ще тренират съвместни […]

Конкурс по проект DareNet

  Като национална точка за контакт на международната експeртна мрежа за намаляване на риска от наводнения DAREnet имаме удоволствието да обявим началото на конкурс за набиране на иновативни идеи и предложения за подобряване на защитата от наводнения в страните от Дунавския басейн. Тематичните области, в които се набират предложения са: • Мерки за защита от […]

Представители на НАДРБ и Пожарна безопасност и защита на населението взеха участие в тридневно събитие

Представители на НАДРБ и Пожарна безопасност и защита на населението взеха участие в тридневно събитие, посветено на иновативните решения за повишаване на устойчивостта спрямо наводненията в страните от басейна на река Дунав. Събитието бе организирано от Асоциацията на пожарникарите в Будапеща с работната група за управление на риска от бедствия в рамките на Европейската стратегия […]

Проект DareNet

Националната Асоциация на Доброволците вече официално е част от международната DareNet мрежа като едновременно е и национална точка за контакт от българска страна. Мрежата се игражда по проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, който е определен като приоритетен в Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. DareNet е мрежа от специалисти, работещи в областта на […]